Vandfiltrering hjælper med at holde vandet rent i længere tid.

Filtrering kan kun bruges, hvis vandtemperaturen ligger mellem 5-35 °C. Det kræver en strømforsyning (220-230). Kontakten tænder eller slukker for systemet. Når filteret er i brug, må du ikke anvende karret. For at flytte filteret til en anden position, skal filtreringen først slukkes. Ved vandfilteret er der et forfilter, hvor du kan tilføre kemiske midler, der holder vandet længere rent. Der bruges kvartssand, fraktion 0,4 – 0,8. Den krævede mængde er 25 kg.

Det er forbudt at anvende filtreringen, hvis temperaturen er under 0 °C.  (Vi anbefaler at slukke for filterets haner. Derefter kan du afmontere filteret og opbevare det indendøre om vinteren.)